ონლაინ სწრაფი სესხები და ზოგადი ინფორმაცია მათზე

online sesxebi, სესხები ონლაინში

online სესხები ინტერნეტის საშუალებით გაიცემა. ამ საშუალებით მომხმარებლებს შეუძლიათ მიიღონ თანხა სახლიდან გაუსვლელად, საშუალოდ 50-დან 1500 ლარამდე. ონლაინ სესხის გამცემი კომპანიები კრედიტს მოკლე ვადით, ძირითად შემთხვევაში 30 დღის ვადით გასცემენ.

 

Online sesxebi კარგი საშუალებაა ფინანსური პრობლემის სწრაფად მოგვარებისთვის. მომხმარებელებისთვის, რომელთაც თანხა სწრაფად სჭირდებათ  ამგვარი კომპანია კარგი არჩევანია. მომხმარებელი კრედიტს სწრაფად იღებს და სესხის თანხა იმავე დღეს ხელმისაწვდომია.

ონლაინ სესხის აღება მარტივად ხდება. სესხის აღებით დაინტერესებული პირი ონლაინში ავსებს განაცხადს კრედიტზე, უთითებს პირად მონაცემებს და აგზავნის კომპანიაში. მომხმარებელს არ სჭირდება კომპანიაში მისვლა და დამატებითი ცნობების წარდენა. ეს მახასიათებლები სესხის აღებას კომფორტულს ხდის.

საპროცენტო განაკვეთი შედარებით მაღალია. მომხმარებელმა უნდა გაითვალისწინოს, რომ ონლაინ სესხის თანხა სწრაფად დაფაროს და იგი გამოიყენოს მოკლე ვადით, გაუთვალისწინებელი ფინანსური პრობლემების მოსაგვარებლად. კომპანიათა ნაწილში პირველი ონლაინ სესხი უპროცენტოდ გაიცემა. ჩვენს ვებგვერდზე შეგიძლიათ გაეცნოთ სხვადასხვა კომპანიების სესხის პირობებს.

გამცემ კომპანიებს აქვთ სესხის გადავადების სერვისი. თუკი ვერ ახერხებთ ონლაინ სესხის გადახდას მიმართეთ კომპანიას, რათა გადაავადოთ სესხი და თავიდან აიცილოთ საკრედიტო ისტორიის გაფუჭება..

sesxebi ქართულ ბაზარზე სხვადასხვა ტიპის სესხები არსებობს.

საბანკო სესხი, სესხი მოკროსაფინანსო ორგანიზაციებში, სწრაფი სესხი და სხვა. პირობები სხვადასხვა კომპანიაში სხვადასხვაა.

საბანკო სესხის გადახდისას მომხმარებელი ფარავს ძირ თანხასაც. სწრაფი სესხის შემთხვევაში კი მომხმარებელი მხოლოდ საკომისიო თანხას იხდის. შესაბამისად, ვადის ბოლოს ისევ ის თანხა აქვს გადასახადი, რაც ისესხა. სესხს გვთავაზობენ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებიც. იმის მიხედვით თუ რა ტიპის სესხს იღებს მომხმარებელი პირობაც განსხვავებულია.

მომხმარებლებს დღესდღებით შეუძლიათ ისარგებლონ შემდეგი სესხებით: სამომხმარებლო სესხი, იპოთეკური სესხი, სტუდენტური სესხი, ავტო სესხი, ბიზნეს სესხი, აგრო სესხი და სხვა. მათი მიზნობრიობა სხვადასხვაა. სამომხმარებლო სესხი  პირადი მოხმარებისთვის აიღება. იპოთეკური სესხი ბინის შესაძენად. სტუდენტური – სწავლის გადასახადის დასაფარად და ა.შ.

online sesxebi განსაკუთრებით მიმზიდველი პროდუქტი გახდა, ვინაიდან მისი მახასიათებლები მომხმარებლებისთვის კომფორტულია. კლიენტი სახლიდან გაუსვლელად იღებს თანხას. არ უწევს დამატებითი პროცედურების გავლა. როგორიცაა კომპანიაში მისვლა და ცნობების წარდგენა. შესაბამისად, კლიენტებისთვის ვისთვისაც მნიშვნელოვანია თანხის სწრაფად მიღება ონლაინ სესხი მიმზიდველი მომსახურებაა..