მინიმალური განსხვავება პროცენტებს შორის

ხშირად სესხის შერჩევის დროს მინიმალური განსხვავების აღმოჩენა ძალიან
რთულია, მაგალითად, პროცენტების მინიმალურ სხვაობა, თუნდაც 0.03 თეთრმა
შესაძლოა დიდი გავლენა იქონიოს, სესხის მიმდინარე პროცესში, გადავადების ან და
დაფარვის დროს. ჩვენი ბლოგი კი სწორედ ამისთვისაა, რომ დაგეხმაროთ
გონივრული და სწორი გადაწყვეტილების მიღებაში.

პროცენტები

დაგაფიქროთ იმ მცირე
განსხვაევებზე, რომლებიც საბოლოოდ მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ სესხის
დაფარვისა თუ აღების დროს.
ჩვენს საიტზე წარმოდგენილია ქართულ ბაზარზე არსებული ყველა სანდო და
გამჭირვალე პირობების მქონე კომპანია. საშუალება გაქვთ, შეადაროთ კომპანიები
ერთმანეთს შემდეგი წინაპირობებით

  •  პროცენტი
  •  გადავადების შესაძლებლობა
  • შეზღუდვებით
  • ლიმიტები და ა.შ.

ენდეთ ჩვენს გამოცდილებას და თვალი ადევნეთ ჩვენს რჩევებს. სწორად
წარმართოთ ფინანსები ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხია.